Zīraks, Mārcis, 1852-1915

ALEPH IDLNC10-000174404
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/82662/
PersonaZīraks, Mārcis, 1852-1915
Arī: S., M. (Mārcis Zīraks), 1852-1915
Arī: Z., M. (Mārcis Zīraks), 1852-1915
Arī: Ziemciešu, Marija, 1852-1915
Saite VIAF ID http://viaf.org/viaf/305096767/
Objekti kuros ir norāde
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1895. gada 10. maijā : teksts un komentāri
Rainis, Jānis, 1865-1929
Rīga (Latvija)
Aspazija, 1865-1943
Vietalvas pagasts (Pļaviņu novads, Latvija)
Āronu, Matīss, 1858-1939
Ruperts, Adrians, 1837-1907
Jelgava (Latvija)
Kūla, Pēteris, 1874-1945
Peile, Eiženija, 1908-1979
Valters, Miķelis, 1874-1968
Liepāja (Latvija)
Sudermann, Hermann, 1857-1928
Duburs, Jēkabs, 1866-1916
Zīraks, Mārcis, 1852-1915
Gods : skatu luga tschetros zehleenos
Dienas Lapa.
Atmiņas un sapņi
Latviešu tulkotās beletristikas rādītājs = Указатель латышской переводной беллетристики = Katalog der in's Lettische übertragenen belletristischen Literatur