Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832

ALEPH IDLNC10-000016818
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/75692/
Urlhttp://lv.wikipedia.org/wiki/Johans_Volfgangs_fon_G%C4%93te
PersonaGoethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832
Arī: Gēte, Johans Volfgangs fon, 1749-1832
Arī: Ģete, Wolfgangs fon, 1749-1832
Arī: Gēte, J. V., 1749-1832
Arī: Goethe, 1749-1832
Arī: Гете, Иоганн Вольфганг, 1749-1832
Arī: Гёте, И. В. (Иоганн Вольфганг), 1749-1832
Saite VIAF ID http://viaf.org/viaf/24602065/
Objekti kuros ir norāde
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada 30. maijā : teksts un komentāri
J.V.Gēte "Fausts" (1898) (Tulkojuši Aspazija un Rainis). Anotācija
Aspazija "Saules meita" (1894). Anotācija
Jānis Rainis, Pēteris Stučka "Mazie Dunduri" 1 Pundurs (1888). Anotācija
Raiņa vēstule Aspazijai Panevēžā,1897. gada 31. maijā : teksts un komentāri
Rainis, Jānis, 1865-1929
Rīga (Latvija)
Aspazija, 1865-1943
Atēna (grieķu dievība)
Pliekšāne, Dārta, ap 1828-1899
Dravnieks, Jēkabs, 1858-1927
Liepāja (Latvija)
Valters, Miķelis, 1874-1968
Luther, Martin, 1483-1546
Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832
Alķīmija
Viese, Saulcerīte, 1932-2004
Vaidelote : drama iz leišu pagātnes 5 cēlienos
Dienas Lapa.
Baltijas Vēstnesis : politisks, sabiedrisks un literārisks laikraksts.
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne
Fausts : traģedija : 2.d.
Gājēji uz Mēnessdārzu : [par Raini un Aspaziju : materiālu krājums]
Zālīte, P. (Pēteris), 1864-1939
Panevēža (Lietuva)
Eiropa
Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916
Zeiferts, Teodors, 1865-1929
Poruks, Jānis, 1871-1911
Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908
Upīts, Andrejs, 1877-1970
Mājas Viesa Mēnešraksts : ilustrēts literārisks un zinātnisks laikraksts.
Uguns un nakts : sena dziesma - jaunas skaņas
Ave sol! : Esi sweizinata saule! : dseja
Ragana : dramatisks fragments
Saules meita : fantasija sechôs tehlojumôs
Pumpurs, Andrejs, 1841-1902
Austrums : zinības un rakstniecības mēnešraksts.
Lāčplēsis : latvju tautas varonis : tautas epus
Sidraba šķidrauts : teiku drama 5 cēlienos : notiek paganu laikos
Stučka, Pēteris, 1865-1932
Sanktpēterburga (Krievija)
Ovidijs, 43 p.m.ē.-17 vai 18 m.ē.
Marciāls
Catullus, Gaius Valerius
Sapfo
Burns, Robert, 1759-1796
Кольцов, А. В. (Алексей Васильевич), 1809-1842
Пушкин, Александр Сергеевич, 1799-1837
Heine, Heinrich, 1797-1856
Voss, Johann Heinrich, 1751-1826
Lukiāns
Twain, Mark, 1835-1910
Herder, Johann Gottfried, 1744-1803
Dauge, Pauls, 1869-1946
Mazie Dunduri : [krājums] : 1. pundurs
Pēterburgas Avīzes : [sabiedriski politisks nedēļas laikraksts].
"Pēterburgas Avīžu" literāriskais pielikums.
Jauni Dunduri
Dunduru pehznahkami
Dunduru padehli
Dundurs Pats
Dievu, mirušo un hetēru sarunas
Stimmen der Völker in Liedern
Berlīne (Vācija)
Pliekšāne, Līze, 1854-1897
Jelgava (Latvija)
Stučka, Dora, 1870-1950
Kurzemes guberņa (Krievija)
Kauņas apriņķis (Lietuva)
Vācija
Andrejanoff, Victor von, 1857-1895