Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne

TipsGrāmata
Valodalatviešu
URIhttp://dom.lndb.lv/data/obj/60973
AutorsAspazija, 1865-1943
IzdevējsRīga : P. Bisnieks
Publicēšanas datums1895
Saite noAspazija "Zaudētas tiesības" (1895). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015
PriekšmetsLatviešu drāma
Organizācija, kurā atrodas oriģinālsLatvijas Nacionālā bibliotēka
ALEPH IDLNC04-000413814
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/60973/
Objekti kuros ir norāde
Aspazijas vēstule Rainim Jelgavā, 1895.gada 4. un 7.maijā : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada 22.martā : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1894.gada 20.maijā : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada 30.maijā : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1894.gada 19.novembrī : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1895.gada 9. maijā : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Panevēžā,1897. gada 31. maijā : teksts un kometāri
Aspazija "Neaizsniegts mērķis" (1895). Anotācija
Aspazija "Zaudētas tiesības" (1895). Anotācija
Aspazija "Zeltīte" (1901). Anotācija
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, ap 1894. gada 23. septembri : teksts un komentāri
Aspazija, 1865-1943
Jelgava (Latvija)
Rainis, Jānis, 1865-1929
Stērste, Andrejs, 1853-1921
Ozoliņš, Pēteris, 1864-1938
Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916
Māsas Zēfeldes
Balodis, Kārlis, 1864-1931
Čakste, Jānis, 1859-1927
Zeiboltu, Jēkabs, 1867-1924
Benjamiņš, Antons, 1860-1939
Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942
Глинка, Михаил Иванович, 1804-1857
Sudermann, Hermann, 1857-1928
Straume, Jānis, 1861-1929
Rozentāls-Krūmiņš, Jēkabs, 1855-1918
Lejas-Krūmiņš, Teodors, 1871-1947
Kūla, Pēteris, 1874-1945
Alunāns, Ādolfs, 1848-1912
Zālīte, P. (Pēteris), 1864-1939
Prikulis, Juris, 1939-
Neeaissneegts mehrķis : drama is tagadnes 4 zeeleenos
Mahjas naids : behdu luga peezos zehleenos
Migla : skatu luga 5 cēlienos
Jelgavas latviešu biedrība 50-gadu kultūras darbā : (1880-1930)
Dienas Lapa.
Dzīvība par caru : Opera 4 cēl. ar epilogu : Mūzika M. Gļinkas : Operas satura atstāstījums ar galveno āriju un koru tekstu tulkojumu.
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne
Gods : skatu luga tschetros zehleenos
Wagars : skatu luga 3 zehleenos un 6 ainâs, is latweeschu dsihwes dsimtbuhschanai beidsotees, ar dseedaschanu un rotaļam
Sarkanais kungs : skatu luga is Semgales dsimtlaikeem 4 zehleenos ar tautas dseesmam un dejam
Ubags : dseesmu-luga diwos zehleenos
Us preekschu buhschu gudraks! : skatu luga weenâ zehleenâ
Pahrtizibā un nabadsibā : sadzihwes aina ar dzeedaschanu 4 cēlienos
Wisi mani radi raud! : sadzihwes aina ar dseedāschanu 4 zehleenos
Mājas Viesis : politisks, zinātnisks un literārisks laikraksts.
Mājas Viesa Mēnešraksts : ilustrēts literārisks un zinātnisks laikraksts.
Ideju vēsture Latvijā : Jaunā strāva-20.gs. sākums : antoloģija
Rīga (Latvija)
Jansons-Brauns, Janis, 1872-1917
Sanktpēterburga (Krievija)
Knope, Elza, 1925-1996
Zelče, Vita, 1965-
Peile, Eiženija, 1908-1979
Domas par jaunlaiku literatūru
Vaidelote : drama iz leišu pagātnes 5 cēlienos
Latviešu literatūras kritika : rakstu kopojums
Latviešu literatūras kritika : XIX gs. otrajā pusē
Nezināmā : Latvijas sievietes 19. gadsimta otrajā pusē
"Dienas lapas" loma grāmatu izdošanā
Dubulti (Jūrmala, Latvija)
Birzmanis, E. (Ernests)
Bībele. Vecā Derība
Melluži (Jūrmala, Latvija)
Ezerlauka, Olga, dz. 1858
Bērziņš, Arturs, 1882-1962
Birkerts, Antons, 1876-1971
Ūdensjumprava Undina : stāsts
Cīņa par nākamību : novele
Saimnieču un zelteņu kalendars ... gadam.
Zeltene : ilustrēts žurnāls jaunavām, sievām un mātēm (ar pielikumu mazajiem lasītājiem)
Mana dzīve un darbi : autobiografija un kopoti raksti
Kopoti raksti : 30 sējumos
Atēna (grieķu dievība)
Pliekšāne, Dārta, ap 1828-1899
Dravnieks, Jēkabs, 1858-1927
Liepāja (Latvija)
Valters, Miķelis, 1874-1968
Luther, Martin, 1483-1546
Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832
Alķīmija
Viese, Saulcerīte, 1932-2004
Baltijas Vēstnesis : politisks, sabiedrisks un literārisks laikraksts.
Fausts : traģedija : 2.d.
Gājēji uz Mēnessdārzu : [par Raini un Aspaziju : materiālu krājums]
Stučka, Dora, 1870-1950
Pēterburgas Ārrīgas dziedāšanas biedrība
Monpeljē (Francija)
Bebel, August, 1840-1913
Priedīts, Boriss Brencis
Rīgas Latviešu biedrība
Stučka, Pēteris, 1865-1932
Gailīte, Zane, 1952-
Dārziņš, Emīls, 1875-1910
Sieviete un sociālisms.
Mēness meti, saules stīga. Emīls Dārziņš
Krumbergs, Augusts, 1864-1897
Katlakalns (Ķekavas novads, Latvija)
Roziņš, Fricis, 1870-1919
Vietalvas pagasts (Pļaviņu novads, Latvija)
Āronu, Matīss, 1858-1939
Kovaļevskis, Jānis, 1873-1921
Heine, Heinrich, 1797-1856
Tartu Ülikool
Zaļenieki (Jelgavas novads, Latvija)
Rutku Tēvs, 1886-1961
Atta Troll : ein Sommernachtstraum
Valdības upuri
Panevēža (Lietuva)
Berlīne (Vācija)
Pliekšāne, Līze, 1854-1897
Kurzemes guberņa (Krievija)
Kauņas apriņķis (Lietuva)
Vācija
Andrejanoff, Victor von, 1857-1895
Saules meita : fantasija sechôs tehlojumôs
Tartu (Igaunija)
Feminisms
Latvija
Asars, Jānis, 1877-1908
Upīts, Andrejs, 1877-1970
Zeltīte : drāma 2 cēlienos
Latweechu jaunakás rakstneezibas westure : (1885-1910)
Duburs, Jēkabs, 1866-1916
Robs, Ansis, 1863-1904
Kleopatra, Ēģiptes karaliene, 69-30 p.m.ē.
Atvērt (PDF)