Vaidelote : drama iz leišu pagātnes 5 cēlienos

TipsGrāmata
Valodalatviešu
URIhttp://dom.lndb.lv/data/obj/60969
AutorsAspazija, 1865-1943
IzdevējsJelgava : H.J. Draviņ-Dravnieks
Publicēšanas datums1894
Saite noAspazija "Vaidelote" (1894). Anotācija - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015 || Aspazija’s play “Vaidelote” (“The Vestal”) (1894). Compendium - Cīrule, Astrīda, 1948- - 2015
PriekšmetsLatviešu drāma
Organizācija, kurā atrodas oriģinālsLatvijas Nacionālā bibliotēka
ALEPH IDLNC04-000413742
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/60969/
Objekti kuros ir norāde
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada 30. maijā : teksts un komentāri
Aspazija "Saules meita" (1894). Anotācija
Aspazija "Vaidelote" (1894). Anotācija
Aspazija "Zaudētas tiesības" (1895). Anotācija
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1895. gada maijā : teksts un komentāri
Aspazija "Ragana" (1895). Anotācija
Raiņa vēstule Aspazijai Panevēžā,1897. gada 31. maijā : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim ap 1894. gada 4.februāri : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada 22.martā : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Jelgavā, 1894. gada 8. maijā : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada 18. maijā : teksts un komentāri
Rainis, Jānis, 1865-1929
Rīga (Latvija)
Aspazija, 1865-1943
Atēna (grieķu dievība)
Pliekšāne, Dārta, ap 1828-1899
Dravnieks, Jēkabs, 1858-1927
Liepāja (Latvija)
Valters, Miķelis, 1874-1968
Luther, Martin, 1483-1546
Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832
Alķīmija
Viese, Saulcerīte, 1932-2004
Vaidelote : drama iz leišu pagātnes 5 cēlienos
Dienas Lapa.
Baltijas Vēstnesis : politisks, sabiedrisks un literārisks laikraksts.
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne
Fausts : traģedija : 2.d.
Gājēji uz Mēnessdārzu : [par Raini un Aspaziju : materiālu krājums]
Pumpurs, Andrejs, 1841-1902
Saules meita : fantasija sechôs tehlojumôs
Austrums : zinības un rakstniecības mēnešraksts.
Lāčplēsis : latvju tautas varonis : tautas epus
Ragana : dramatisks fragments
Sidraba šķidrauts : teiku drama 5 cēlienos : notiek paganu laikos
Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908
Akmentiņa, Dace, 1858-1936
Rozentāls, Janis, 1866-1916
Vītols, Jāzeps, 1863-1948
Mediņš, Jāzeps, 1877-1947
Lietuva
Artmane, Vija, 1929-2008
7 dziesmas, op. 31 vienai balsij ar klavieru pavadījumu = 7 Lieder, Op. 31 : für eine Singstimme mit Clavierbegleitung = 7 романсов : для одного голоса с аккомп. фортепиано
Asars, Jānis, 1877-1908
Sudermann, Hermann, 1857-1928
Feminisms
Gods : skatu luga tschetros zehleenos
Jēzus Kristus
Bergs, Kristaps, 1843-1907
Alunāns, Ādolfs, 1848-1912
Bērziņš, Arturs, 1882-1962
Berga bazārs (Rīga, Latvija)
Deglavs, Augusts, 1862-1922
Lasmanis, Uldis, 1929-
Schis un tas : johku spehle 5 bildês ar dseedahschanu un danzoschanu
Ādolfs Alunāns latviešu teātrī
Rīga : kultūrvēsturisku romānu triloģija
Berga bazāra un laikmeta labirintos.
Latvijas Sargs : [sabiedriski politisks un literārs] dienas laikraksts.
Kopoti raksti : 6 sējumos
Nītaures pagasts (Amatas novads, Latvija)
Faust, m. ap 1540
Rūmniece, Berta, 1865-1953
Mājas Viesa Mēnešraksts : ilustrēts literārisks un zinātnisks laikraksts.
Panevēža (Lietuva)
Berlīne (Vācija)
Pliekšāne, Līze, 1854-1897
Jelgava (Latvija)
Stučka, Dora, 1870-1950
Kurzemes guberņa (Krievija)
Kauņas apriņķis (Lietuva)
Vācija
Andrejanoff, Victor von, 1857-1895
Garais, Fricis, 1865-1936
Šepskis, Oskars, 1850-1914
Jansons-Brauns, Janis, 1872-1917
Sanktpēterburga (Krievija)
Knope, Elza, 1925-1996
Zelče, Vita, 1965-
Peile, Eiženija, 1908-1979
Domas par jaunlaiku literatūru
Latviešu literatūras kritika : rakstu kopojums
Latviešu literatūras kritika : XIX gs. otrajā pusē
Nezināmā : Latvijas sievietes 19. gadsimta otrajā pusē
"Dienas lapas" loma grāmatu izdošanā
Heine, Heinrich, 1797-1856
Rīgas Latviešu biedrība
Livonijas ordenis
Lielupe, upe (Latvija)
Zemgale (Latvija)
Heinrich Heine's Werke
Saimnieču un zelteņu kalendars ... gadam.
Prologs jubilejas svētkiem : Rīgas Latviešu biedrības skatuves 25 gadīgai pastāvēšanai
Zevs (grieķu dievība)
Francija
Bismarck, Otto, Fürst von, 1815-1898
Birzmanis, E. (Ernests)
Vidzeme (Latvija)
Tartu Ülikool
Grīntāls, Dāvids, 1829-1904
Mana dzīve un darbi : autobiografija un kopoti raksti
Materiāli Latviešu tautas medicinai
Latvijas arstneecibas stadi, krati un izstaditi no mag. E. Birsmaņa apteeku preču tirgotavas
Dāvida Grīntāla atmiņas par Krišjāni Valdemāru, 1904
Ziedu klēpis
Atvērt (PDF)