Zeltiņš, D. (Dāvids), 1867-1943

ALEPH IDLNC10-000143808
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/48667/
PersonaZeltiņš, D. (Dāvids), 1867-1943
Arī: Seltiņsch, D., 1867-1943
Arī: Golts, Dāvids, 1867-1943
Arī: Zeltiņš, Dāvids, 1867-1943
Saite VIAF ID http://viaf.org/viaf/305087999/
Objekti kuros ir norāde
Jānis Rainis "Virpuļa kalendārs" (1907-1908). Anotācija
Rainis, Jānis, 1865-1929
Šveice
Rīga (Latvija)
Zeltiņš, D. (Dāvids), 1867-1943
Krievija Vēsture Revolūcija, 1905-1907
Latvija
Béranger, P.-J. de (Pierre-Jean de), 1780-1857
Petőfi, Sándor, 1823-1849
Whitman, Walt, 1819-1892
Poe, Edgar Allan, 1809-1849
J. Raiņa Wirpuļa kalendars ... gadam
Mazie Dunduri : [krājums] : 1. pundurs