Valters, Miķelis, 1874-1968

ALEPH IDLNC10-000013842
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/42636/
Urlhttp://lv.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%B7elis_Valters
ISNI0000000109904530
PersonaValters, Miķelis, 1874-1968
Arī: Valters, M. (Miķelis), 1874-1968
Arī: Walters, M., 1874-1968
Saite VIAF ID http://viaf.org/viaf/77118341/
Objekti kuros ir norāde
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada 30. maijā : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1895. gada augusta beigās - septembra sākumā : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, ap 1894. gada 23. septembri : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1895. gada 10. maijā : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada novembrī : teksts un komentāri
Rainis, Jānis, 1865-1929
Rīga (Latvija)
Aspazija, 1865-1943
Atēna (grieķu dievība)
Pliekšāne, Dārta, ap 1828-1899
Dravnieks, Jēkabs, 1858-1927
Liepāja (Latvija)
Valters, Miķelis, 1874-1968
Luther, Martin, 1483-1546
Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832
Alķīmija
Viese, Saulcerīte, 1932-2004
Vaidelote : drama iz leišu pagātnes 5 cēlienos
Dienas Lapa.
Baltijas Vēstnesis : politisks, sabiedrisks un literārisks laikraksts.
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne
Fausts : traģedija : 2.d.
Gājēji uz Mēnessdārzu : [par Raini un Aspaziju : materiālu krājums]
Neeaissneegts mehrķis : drama is tagadnes 4 zeeleenos
Ozoliņš, Pēteris, 1864-1938
Duburs, Jēkabs, 1866-1916
Robs, Ansis, 1863-1904
Ezerlauka, Olga, dz. 1858
Kleopatra, Ēģiptes karaliene, 69-30 p.m.ē.
Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942
Jelgavas latviešu biedrība 50-gadu kultūras darbā : (1880-1930)
Vietalvas pagasts (Pļaviņu novads, Latvija)
Āronu, Matīss, 1858-1939
Ruperts, Adrians, 1837-1907
Jelgava (Latvija)
Kūla, Pēteris, 1874-1945
Peile, Eiženija, 1908-1979
Sudermann, Hermann, 1857-1928
Zīraks, Mārcis, 1852-1915
Gods : skatu luga tschetros zehleenos
Atmiņas un sapņi
Latviešu tulkotās beletristikas rādītājs = Указатель латышской переводной беллетристики = Katalog der in's Lettische übertragenen belletristischen Literatur
Priedīts, Boriss Brencis
Jansons-Brauns, Janis, 1872-1917
Stučka, Dora, 1870-1950
Stučka, Pēteris, 1865-1932
Māsas Zēfeldes
Pliekšāne, Līze, 1854-1897
Grīnuma, Gundega, 1948-
Добровенский, Роальд Григорьевич, 1936-
Kopoti raksti : 6 sējumos
Rainis radošo meklējumu spogulī : literatūrzinātnisku rakstu krājums
Raiņa traģēdija "Jāzeps un viņa brāļi" laikmetu un viedokļu krustpunktos : rakstu krājums