Zeiferts, Teodors, 1865-1929

ALEPH IDLNC10-000013004
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/33325/
Urlhttps://lv.wikipedia.org/wiki/Teodors_Zeiferts
ISNI0000000044744141
PersonaZeiferts, Teodors, 1865-1929
Arī: Zeiferts, T. (Teodors), 1865-1929
Arī: Teodors, 1865-1929
Arī: Seifert, T., 1865-1929
Arī: Seiferts, Teodors, 1865-1929
Saite VIAF ID http://viaf.org/viaf/69309679/
Objekti kuros ir norāde
J.V.Gēte "Fausts" (1898) (Tulkojuši Aspazija un Rainis). Anotācija
Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832
Aspazija, 1865-1943
Rainis, Jānis, 1865-1929
Zālīte, P. (Pēteris), 1864-1939
Panevēža (Lietuva)
Liepāja (Latvija)
Rīga (Latvija)
Eiropa
Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916
Dravnieks, Jēkabs, 1858-1927
Zeiferts, Teodors, 1865-1929
Poruks, Jānis, 1871-1911
Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908
Upīts, Andrejs, 1877-1970
Fausts : traģedija : 2.d.
Mājas Viesa Mēnešraksts : ilustrēts literārisks un zinātnisks laikraksts.
Uguns un nakts : sena dziesma - jaunas skaņas
Ave sol! : Esi sweizinata saule! : dseja
Ragana : dramatisks fragments
Saules meita : fantasija sechôs tehlojumôs