Latvijas Nacionālais teātris

ALEPH IDLNC10-000009496
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/180328/
Urlhttps://lv.wikipedia.org/wiki/Latvijas_Nacion%C4%81lais_te%C4%81tris
Institūcija Latvijas Nacionālais teātris
Arī: Nacionālais teātris, Latvijas
Arī: Andreja Upīša Latvijas PSR Valsts akadēmiskais nacionālais teātris
Arī: A. Upīša Latvijas PSR Valsts akadēmiskais nacionālais teātris
Arī: A. Upīša LPSR Valsts akadēmiskais nacionālais teātris
Datējums, saistīts ar Nosaukums no 1919-1940 g. un no 1988. g.
Saite VIAF ID http://viaf.org/viaf/128541764/
Objekti kuros ir norāde
Jānis Rainis "Krauklītis" (1920). Anotācija
Aspazija "Boass un Rute" (1925). Anotācija
Aspazija "Aspazija" (1923). Anotācija
Aspazija "Velna nauda" (1933). Anotācija
Aspazija "Zalša līgava" (1928). Anotācija
Rainis "Daugava" (1919). Anotācija
Rainis "Iļja Muromietis" (1923). Anotācija
Rainis "Jāzeps un viņa brāļi" (1919). Anotācija
Jānis Rainis "Mušu ķēniņš" (1923). Anotācija
Jānis Rainis "Suns un kaķe" (1928). Anotācija
Jānis Rainis "Rīgas ragana" (1928). Anotācija
Jānis Rainis "Spēlēju, dancoju" (1919). Anotācija
Rainis, Jānis, 1865-1929
Šveice
Kastanjola (Lugāno, Šveice)
Stučka, Dora, 1870-1950
Pirmais pasaules karš, 1914-1918
Kurzeme (Latvija)
Rīga (Latvija)
Latvija
Vācija
Latvija Vēsture Cīņas ar krustnešiem, 1195-1291
Anša Gulbja izdevniecība
Latvijas Nacionālais teātris
Mierlauks, Aleksis, 1866-1943
J. Raiņa Krauklitis : panahksneeku dseesma peezos zehleenos.
Puht, wehjiņi! : tautas dseesma 5 zehleenos
Jaunības Tekas : literāriski-zinātnisks mēnešraksts jaunībai.
Kopoti raksti
Собрание сочинений : в 3-х томах
Aspazija, 1865-1943
Bībele
Krievija Vēsture Revolūcija, 1905-1907
Boass un Rute : drama pēc Bībeles motiviem 3 cēlienos, 4 ainās
Grieķija
Perikls, ap 490-429 p.m.ē.
Aspasija, apm. 470-410 p.m.ē.
Hamerling, Robert, 1830-1889
Phidias, ap 500-ap 430 p.m.ē.
Sofokls, ap 496-406 p.m.ē.
Sokrāts, ap 470-399 p.m.ē.
Rode, Fricis, 1887-1967
Ērika, Lilija, 1893-1981
Aspazija : Sen-Helladas drāma : piecos cēlienos (septiņās ainās)
Lerhis-Puškaitis, Ansis, 1859-1903
Muncis, Jānis, 1886-1955
Velna nauda : teiku komēdija (5 cēlienos)
Latweeschu tautas pasakas
Zalša līgava : teiku drama 7 ainās ar epilogu
Ādolfa Alunāna Jelgavas teātris
Ņefedova, Lūcija, 1933-
Daugava, upe
Бермонт-Авалов, Павел Рафалович, 1877-1974
Skujeniece, Biruta, 1888-1931
Maculēvičs, Valentīns, 1950-
Valmieras Drāmas teātris
Brauns, Mārtiņš, 1951-
Dziesmu svētki, latviešu
J. Raiņa Daugawa : sehrdeeņu dzeesma
Daugavas sargi : brīvības cīņas 1919. gadā
Biļinas
Kijevas Krievzeme
Владимир, великий князь Киевский, ap 956-1015
Baltijas jūra
Amtmanis-Briedītis, Alfreds, 1885-1966
Smiļģis, Eduards, 1886-1966
Dailes teātris
Lieldidžs, Uldis, 1933-
Artmane, Vija, 1929-2008
Ilja Muromietis : krievu traģēdija 5 cēlienos
J. Raiņa Induls un Arija : jaunības traģedija 5 cēlienos
Jaunā strāva
Bībele. 1. Mozus grāmata
Ēģipte
Mann, Thomas, 1875-1955
Ģērmanis, Jānis, 1889-1965
Katlaps, Žanis, 1907-1968
Paukštello, Jānis, 1951-
Stokholma (Zviedrija)
Jāzeps un viņa brāļi : drāma četros cēlienos
Jāzeps un viņa brāļi : romāns 3 grāmatās
Joseph und seine Brüder : eine Tragödie in 5 Akten
Grimm, Wilhelm, 1786-1859
Ziemassvētki
Mušu ķēniņš : bērnu pasaka 5 cēlienos
Jaunatnes teātris
Atpūta : literārs un populārzinātnisks žurnāls.
Kopoti raksti : [14 sējumos]
Ziemeļu karš, 1700-1721
Петр I, imperators, 1672-1725
Rīgas ragana. 3. daļa : vienas nakts sapnis : triloģija
Uguns un nakts : sena dziesma - jaunas skaņas
Ziedonis, Imants, 1933-2013
Liepiņš, Harijs, 1927-1998
Šneidere, Mudīte, 1934-
Skulte, Ādolfs, 1909-2000
Kalniņš, Imants, 1941-
Iļģi (mūzikas grupa)
Stiebra, Roze, 1942-
J. Raiņa Spehleju, danzoju-- : welnu nakts peezos zehleenos
Brīvības sakta
Iļģi (mūzikas grupa)
Spēlēju, dancoju pēc grupas "Iļģi" mūzikas ieraksta.