Deglavs, Augusts, 1862-1922

ALEPH IDLNC10-000009263
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/177739/
Urlhttp://lv.wikipedia.org/wiki/Augusts_Deglavs
ISNI0000000042616568
PersonaDeglavs, Augusts, 1862-1922
Arī: Deglaws, Augusts, 1862-1922
Arī: Deglavs, A. (Augusts), 1862-1922
Arī: Saimniekdēls, A., 1862-1922
Saite VIAF ID http://viaf.org/viaf/8270876/
Objekti kuros ir norāde
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada 18.maijā : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1895.gada maijā : teksts un komentāri
Rainis, Jānis, 1865-1929
Rīga (Latvija)
Aspazija, 1865-1943
Zevs (grieķu dievība)
Francija
Bismarck, Otto, Fürst von, 1815-1898
Birzmanis, E. (Ernests)
Vidzeme (Latvija)
Deglavs, Augusts, 1862-1922
Tartu Ülikool
Grīntāls, Dāvids, 1829-1904
Mana dzīve un darbi : autobiografija un kopoti raksti
Vaidelote : drama iz leišu pagātnes 5 cēlienos
Rīga : kultūrvēsturisku romānu triloģija
Materiāli Latviešu tautas medicinai
Latvijas arstneecibas stadi, krati un izstaditi no mag. E. Birsmaņa apteeku preču tirgotavas
Dāvida Grīntāla atmiņas par Krišjāni Valdemāru, 1904
Ziedu klēpis
Jēzus Kristus
Bergs, Kristaps, 1843-1907
Alunāns, Ādolfs, 1848-1912
Bērziņš, Arturs, 1882-1962
Berga bazārs (Rīga, Latvija)
Lasmanis, Uldis, 1929-
Schis un tas : johku spehle 5 bildês ar dseedahschanu un danzoschanu
Ādolfs Alunāns latviešu teātrī
Berga bazāra un laikmeta labirintos.
Latvijas Sargs : [sabiedriski politisks un literārs] dienas laikraksts.
Kopoti raksti : 6 sējumos