Deglavs, Augusts, 1862-1922

ALEPH IDLNC10-000009263
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/177739/
Urlhttp://lv.wikipedia.org/wiki/Augusts_Deglavs
ISNI0000000042616568
PersonaDeglavs, Augusts, 1862-1922
Arī: Deglaws, Augusts, 1862-1922
Arī: Deglavs, A. (Augusts), 1862-1922
Arī: Saimniekdēls, A., 1862-1922
Saite VIAF ID http://viaf.org/viaf/8270876/
Objekti kuros ir norāde
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1895. gada maijā : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894. gada 18. maijā : teksts un komentāri
Aspazija, 1865-1943
Rīga (Latvija)
Rainis, Jānis, 1865-1929
Jēzus Kristus
Bergs, Kristaps, 1843-1907
Alunāns, Ādolfs, 1848-1912
Bērziņš, Arturs, 1882-1962
Berga bazārs (Rīga, Latvija)
Deglavs, Augusts, 1862-1922
Lasmanis, Uldis, 1929-
Schis un tas : johku spehle 5 bildês ar dseedahschanu un danzoschanu
Ādolfs Alunāns latviešu teātrī
Rīga : kultūrvēsturisku romānu triloģija
Berga bazāra un laikmeta labirintos.
Latvijas Sargs : [sabiedriski politisks un literārs] dienas laikraksts.
Vaidelote : drama iz leišu pagātnes 5 cēlienos
Kopoti raksti : 6 sējumos
Zevs (grieķu dievība)
Francija
Bismarck, Otto, Fürst von, 1815-1898
Birzmanis, E. (Ernests)
Vidzeme (Latvija)
Tartu Ülikool
Grīntāls, Dāvids, 1829-1904
Mana dzīve un darbi : autobiografija un kopoti raksti
Materiāli Latviešu tautas medicinai
Latvijas arstneecibas stadi, krati un izstaditi no mag. E. Birsmaņa apteeku preču tirgotavas
Dāvida Grīntāla atmiņas par Krišjāni Valdemāru, 1904
Ziedu klēpis