Lapas, Mārtiņš, 1846-1909

ALEPH IDLNC10-000086757
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/171259/
Urlhttp://lv.wikipedia.org/wiki/M%C4%81rti%C5%86%C5%A1_Lapa
ISNI0000000416902586
PersonaLapas, Mārtiņš, 1846-1909
Arī: Lapa, Mārtiņš, 1846-1909
Arī: Lappas, Mārtiņš, 1846-1909
Arī: L. R. (L. Rujeniets), 1846-1909
Arī: R., L. (Rujeniets, L.), 1846-1909
Arī: Lapp, M., 1846-1909
Arī: L., M., 1846-1909
Arī: Rujenietis, L., 1846-1909
Arī: Rūjeniets, 1846-1909
Arī: Lapp, Mārtiņ, 1846-1909
Arī: Jaun-Kārķeniets, 1846-1909
Saite VIAF ID http://viaf.org/viaf/305071841/
Objekti kuros ir norāde
Aspazijas vēstule Rainim Nītaurē, 1894. gada 22. jūlijs : teksts un komentāri
Aspazija, 1865-1943
Nītaures pagasts (Amatas novads, Latvija)
Rainis, Jānis, 1865-1929
Garais, Fricis, 1865-1936
Zolts, Pēteris, 1859-1916
Jansons-Brauns, Janis, 1872-1917
Tartu Ülikool
Lettonia (studentu korporācija)
Kārkluvalks, Fr. (Fricis), 1867-1903
Alksnis, Ādams, 1864-1897
Barons v. Kamp a Ausim
Pleskava (Krievija)
Stučka, Dora, 1870-1950
Māsas Zēfeldes
Platons, 428 vai 427-348 vai 347 p.m.ē.
Tukidīds, ap 460-400 p.m.ē.
Nonācs, Otto, 1880-1942
Grīns, Jānis, 1890-1966
Lapas, Mārtiņš, 1846-1909
Dienas Lapa.
Medineeks : vēsturisks romāns iz tagadējā laika
Baltijas Vēstnesis : politisks, sabiedrisks un literārisks laikraksts.
Baltijas Vēstneša divdesmit piecu gadu jubilejai par piemiņu
Peloponēsiešu karš : [divās daļās]
Fricis Garais - V. Zemcevs : viņa dzīve un darbs
Daugava : literatūras, mākslas un zinātnes mēnešraksts.
Ragana : dramatisks fragments
Sidraba šķidrauts : teiku drama 5 cēlienos : notiek paganu laikos