Bērziņš, Arturs, 1882-1962

ALEPH IDLNC10-000008232
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/166284/
Urlhttp://lv.wikipedia.org/wiki/Arturs_B%C4%93rzi%C5%86%C5%A1_(rakstnieks)
PersonaBērziņš, Arturs, 1882-1962
Nodarbošanās / profesija Publicists || Teātra kritiķis || Vēsturnieks
Darbības joma Dokumentālā proza || Teātra kritika || Teātris -- Vēsture
Vieta saistīta ar Vecpiebalgas pagasts, Latvija Stokholma, Zviedrija
Vieta saistīta ar Zviedrija 1944
Institūcija, saistīta ar Dzimtenes Vēstnesis (avīze) 1914 1915
Institūcija, saistīta ar Baltijas Vēstnesis (avīze) 1917 1919
Institūcija, saistīta ar Jaunākās Ziņas (avīze) 1919 1940
Institūcija, saistīta ar Latvijas Nacionālais teātris
Arī: Berzins, Arturs, 1882-1962
Arī: Bērziņš, Artūrs, 1882-1962
Arī: Behrsiņsch, Arturs, 1882-1962
Arī: Behrziņsch, Arturs, 1882-1962
Arī: Behrziņsch, A. (Arturs), 1882-1962
Arī: Bērziņš, A. (Arturs), 1882-1962
Arī: Andrens, 1882-1962
Arī: Arturs, 1882-1962
Arī: Largo, 1882-1962
Arī: Spietāns, 1882-1962
Arī: Spietānu, Arturs, 1882-1962
Saite VIAF ID http://viaf.org/viaf/305997892/
Objekti kuros ir norāde
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1895. gada maijā : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1894. gada 20. maijā : teksts un komentāri
Aspazija, 1865-1943
Rīga (Latvija)
Rainis, Jānis, 1865-1929
Jēzus Kristus
Bergs, Kristaps, 1843-1907
Alunāns, Ādolfs, 1848-1912
Bērziņš, Arturs, 1882-1962
Berga bazārs (Rīga, Latvija)
Deglavs, Augusts, 1862-1922
Lasmanis, Uldis, 1929-
Schis un tas : johku spehle 5 bildês ar dseedahschanu un danzoschanu
Ādolfs Alunāns latviešu teātrī
Rīga : kultūrvēsturisku romānu triloģija
Berga bazāra un laikmeta labirintos.
Latvijas Sargs : [sabiedriski politisks un literārs] dienas laikraksts.
Vaidelote : drama iz leišu pagātnes 5 cēlienos
Kopoti raksti : 6 sējumos
Dubulti (Jūrmala, Latvija)
Māsas Zēfeldes
Birzmanis, E. (Ernests)
Bībele. Vecā Derība
Melluži (Jūrmala, Latvija)
Ezerlauka, Olga, dz. 1858
Birkerts, Antons, 1876-1971
Ūdensjumprava Undina : stāsts
Cīņa par nākamību : novele
Dienas Lapa.
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne
Saimnieču un zelteņu kalendars ... gadam.
Zeltene : ilustrēts žurnāls jaunavām, sievām un mātēm (ar pielikumu mazajiem lasītājiem)
Mana dzīve un darbi : autobiografija un kopoti raksti
Kopoti raksti : 30 sējumos