Rīgas latviešu atturības biedrība “Auseklis”

ALEPH IDLNC10-000070932
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/153677/
Institūcija Rīgas latviešu atturības biedrība "Auseklis"
Darbības joma Atturība (alkohola lietošana) -- Biedrības utt || Alkoholisms -- Novēršana || Kultūras darbs
Vieta saistīta ar Rīga, Latvija
Arī: Auseklis (atturības biedrība)
Arī: Atturības biedrība "Auseklis"
Arī: Rīgas sātības biedrība "Auseklis"
Arī: Sātības biedrība "Auseklis"
Datējums, saistīts ar 1891-1917
Objekti kuros ir norāde
Jānis Rainis "Pusideālists" (1904). Anotācija
Rainis, Jānis, 1865-1929
Rīga (Latvija)
Rīgas latviešu atturības biedrība "Auseklis"
Aspazija, 1865-1943
Latvija Vēsture Pirmā Atmoda, 1850-1890
Jaunais Latviešu teātris
Alunāns, Ādolfs, 1848-1912
Jelgava (Latvija)
Pusidealists : newehsturiska joku luga is pagahjuschā gadu simteņa beigam : trijos zehleenôs
Mazie Dunduri : [krājums] : 1. pundurs
Apdziedāšanas dziesmas III Vispārīgiem latvju dziesmu svētkiem