Balodis, Kārlis, 1864-1931

ALEPH IDLNC10-000046744
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/126804/
Urlhttp://lv.wikipedia.org/wiki/K%C4%81rlis_Balodis
ISNI0000000116598666
PersonaBalodis, Kārlis, 1864-1931
Nodarbošanās / profesija Ekonomists || Profesors
Darbības joma Ekonomists || Finanses || Statistika || Demogrāfija
Vieta saistīta ar Kokneses pagasts (Rīgas apriņķis, Latvija) Rīga (Latvija)
Vieta saistīta ar Brazīlija 1889 1891
Vieta saistīta ar Ufa (Krievija) 1893
Vieta saistīta ar Berlīne (Vācija) 1899 1919
Institūcija, saistīta ar Latvijas Universitāte 1919 1931
Institūcija, saistīta ar Latvija. Saeima (3: 1928-1931)
Arī: Balodis, K. (Kārlis), 1864-1931
Arī: Balodis, Karlis, 1864-1931
Arī: Ballod, Carl, 1864-1931
Arī: Ballod, C. (Carl), 1864-1931
Arī: Ballod, Karl, 1864-1931
Arī: Atlanticus
Arī: Баллод, Карл, 1864-1931
Arī: Баллодис, Карлис, 1864-1931
Arī: Атлантикус
Saite VIAF ID http://viaf.org/viaf/5739885/
Objekti kuros ir norāde
Aspazijas vēstule Rainim Jelgavā, 1895. gada 4. un 7. maijā : teksts un komentāri
Aspazija, 1865-1943
Jelgava (Latvija)
Rainis, Jānis, 1865-1929
Stērste, Andrejs, 1853-1921
Ozoliņš, Pēteris, 1864-1938
Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916
Māsas Zēfeldes
Balodis, Kārlis, 1864-1931
Čakste, Jānis, 1859-1927
Zeiboltu, Jēkabs, 1867-1924
Benjamiņš, Antons, 1860-1939
Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942
Глинка, Михаил Иванович, 1804-1857
Sudermann, Hermann, 1857-1928
Straume, Jānis, 1861-1929
Rozentāls-Krūmiņš, Jēkabs, 1855-1918
Lejas-Krūmiņš, Teodors, 1871-1947
Kūla, Pēteris, 1874-1945
Alunāns, Ādolfs, 1848-1912
Zālīte, P. (Pēteris), 1864-1939
Prikulis, Juris, 1939-
Neeaissneegts mehrķis : drama is tagadnes 4 zeeleenos
Mahjas naids : behdu luga peezos zehleenos
Migla : skatu luga 5 cēlienos
Jelgavas latviešu biedrība 50-gadu kultūras darbā : (1880-1930)
Dienas Lapa.
Dzīvība par caru : Opera 4 cēl. ar epilogu : Mūzika M. Gļinkas : Operas satura atstāstījums ar galveno āriju un koru tekstu tulkojumu.
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne
Gods : skatu luga tschetros zehleenos
Wagars : skatu luga 3 zehleenos un 6 ainâs, is latweeschu dsihwes dsimtbuhschanai beidsotees, ar dseedaschanu un rotaļam
Sarkanais kungs : skatu luga is Semgales dsimtlaikeem 4 zehleenos ar tautas dseesmam un dejam
Ubags : dseesmu-luga diwos zehleenos
Us preekschu buhschu gudraks! : skatu luga weenâ zehleenâ
Pahrtizibā un nabadsibā : sadzihwes aina ar dzeedaschanu 4 cēlienos
Wisi mani radi raud! : sadzihwes aina ar dseedāschanu 4 zehleenos
Mājas Viesis : politisks, zinātnisks un literārisks laikraksts.
Mājas Viesa Mēnešraksts : ilustrēts literārisks un zinātnisks laikraksts.
Ideju vēsture Latvijā : Jaunā strāva-20.gs. sākums : antoloģija