Tartu Ülikool

ALEPH IDLNC10-000004577
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/125697/
Urlhttp://lv.wikipedia.org/wiki/Tartu_universit%C4%81te
ISNI0000000122322826
Institūcija Tartu Ülikool
Darbības joma Augstskolas || Izglītība, augstākā
Vieta saistīta ar Tartu, Igaunija
Arī: Eesti Vabariigi Tartu Ülikool
Arī: Universitas Tartuensis
Arī: University of Tartu
Arī: Tartu University
Arī: Tartu Universitāte
Arī: Université de la Republique Estoniènne a Tartu
Arī: Тартуский университет
Datējums, saistīts ar Nosaukums no 1919-1940 un no 1989
Saite VIAF ID http://viaf.org/viaf/97139918/
Objekti kuros ir norāde
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1894.gada 18.maijā : teksts un komentāri
Aspazijas vēstule Rainim Nītaurē, 1894.gada 22.jūlijs : teksts un komentāri
Raiņa vēstule Aspazijai Rīgā, 1895.gada 9. maijā : teksts un komentāri
Aspazija "Neaizsniegts mērķis" (1895). Anotācija
Rainis, Jānis, 1865-1929
Rīga (Latvija)
Aspazija, 1865-1943
Zevs (grieķu dievība)
Francija
Bismarck, Otto, Fürst von, 1815-1898
Birzmanis, E. (Ernests)
Vidzeme (Latvija)
Deglavs, Augusts, 1862-1922
Tartu Ülikool
Grīntāls, Dāvids, 1829-1904
Mana dzīve un darbi : autobiografija un kopoti raksti
Vaidelote : drama iz leišu pagātnes 5 cēlienos
Rīga : kultūrvēsturisku romānu triloģija
Materiāli Latviešu tautas medicinai
Latvijas arstneecibas stadi, krati un izstaditi no mag. E. Birsmaņa apteeku preču tirgotavas
Dāvida Grīntāla atmiņas par Krišjāni Valdemāru, 1904
Ziedu klēpis
Nītaures pagasts (Amatas novads, Latvija)
Garais, Fricis, 1865-1936
Zolts, Pēteris, 1859-1916
Jansons-Brauns, Janis, 1872-1917
Lettonia (studentu korporācija)
Kārkluvalks, Fr. (Fricis), 1867-1903
Alksnis, Ādams, 1864-1897
Barons v. Kamp a Ausim
Pleskava (Krievija)
Stučka, Dora, 1870-1950
Māsas Zēfeldes
Platons, 428 vai 427-348 vai 347 p.m.ē.
Tukidīds, ap 460-400 p.m.ē.
Nonācs, Otto, 1880-1942
Grīns, Jānis, 1890-1966
Lapas, Mārtiņš, 1846-1909
Dienas Lapa.
Medineeks : vēsturisks romāns iz tagadējā laika
Baltijas Vēstnesis : politisks, sabiedrisks un literārisks laikraksts.
Baltijas Vēstneša divdesmit piecu gadu jubilejai par piemiņu
Peloponēsiešu karš : [divās daļās]
Fricis Garais - V. Zemcevs : viņa dzīve un darbs
Daugava : literatūras, mākslas un zinātnes mēnešraksts.
Ragana : dramatisks fragments
Sidraba šķidrauts : teiku drama 5 cēlienos : notiek paganu laikos
Jelgava (Latvija)
Krumbergs, Augusts, 1864-1897
Ezerlauka, Olga, dz. 1858
Katlakalns (Ķekavas novads, Latvija)
Roziņš, Fricis, 1870-1919
Vietalvas pagasts (Pļaviņu novads, Latvija)
Āronu, Matīss, 1858-1939
Kovaļevskis, Jānis, 1873-1921
Priedīts, Boriss Brencis
Kūla, Pēteris, 1874-1945
Heine, Heinrich, 1797-1856
Zaļenieki (Jelgavas novads, Latvija)
Pēterburgas Ārrīgas dziedāšanas biedrība
Rutku Tēvs, 1886-1961
Atta Troll : ein Sommernachtstraum
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne
Neeaissneegts mehrķis : drama is tagadnes 4 zeeleenos
Valdības upuri
Gods : skatu luga tschetros zehleenos
Us preekschu buhschu gudraks! : skatu luga weenâ zehleenâ
Tartu (Igaunija)
Rīgas Latviešu biedrība
Feminisms
Latvija