Duburs, Jēkabs, 1866-1916

ALEPH IDLNC10-000042007
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/121540/
ISNI0000000072179979
PersonaDuburs, Jēkabs, 1866-1916
Arī: Duburs, J. A., 1866-1916
Arī: Āriņš, Jēkabs, 1866-1916
Arī: Ahriņsch, Jehkabs, 1866-1916
Saite VIAF ID http://viaf.org/viaf/101105418/
Objekti kuros ir norāde
Jānis Rainis "Vētras sēja" (1905). Anotācija
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, ap 1894. gada 23. septembri : teksts un komentāri
Raiņa zīmīte Aspazijai Rīgā, 1895. gada 10. maijā : teksts un komentāri
Rainis, Jānis, 1865-1929
Jūrmala (Latvija)
Krievija Vēsture Revolūcija, 1905-1907
Krievija
Krievijas-Japānas karš, 1904-1905
Ozols, Jānis, 1859-1906
Bērziņš, Rūdolfs, 1881-1949
Duburs, Jēkabs, 1866-1916
Skujeniece, Biruta, 1888-1931
Latvija Vēsture Trešā Atmoda, 1987-1991
Wehtras sehja : dsejas
Pēterburgas Avīzes : [sabiedriski politisks nedēļas laikraksts].
Aspazija, 1865-1943
Rīga (Latvija)
Liepāja (Latvija)
Ozoliņš, Pēteris, 1864-1938
Robs, Ansis, 1863-1904
Ezerlauka, Olga, dz. 1858
Kleopatra, Ēģiptes karaliene, 69-30 p.m.ē.
Valters, Miķelis, 1874-1968
Līgotņu, Jēkabs, 1874-1942
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne
Jelgavas latviešu biedrība 50-gadu kultūras darbā : (1880-1930)
Vietalvas pagasts (Pļaviņu novads, Latvija)
Āronu, Matīss, 1858-1939
Ruperts, Adrians, 1837-1907
Jelgava (Latvija)
Kūla, Pēteris, 1874-1945
Peile, Eiženija, 1908-1979
Sudermann, Hermann, 1857-1928
Zīraks, Mārcis, 1852-1915
Gods : skatu luga tschetros zehleenos
Dienas Lapa.
Atmiņas un sapņi
Latviešu tulkotās beletristikas rādītājs = Указатель латышской переводной беллетристики = Katalog der in's Lettische übertragenen belletristischen Literatur