Bergs, Kristaps, 1843-1907

ALEPH IDLNC10-000040907
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/120318/
Urlhttp://lv.wikipedia.org/wiki/Kristaps_Bergs
ISNI0000000047558934
PersonaBergs, Kristaps, 1843-1907
Arī: Bergs, Kr., 1843-1907
Arī: Steķis
Saite VIAF ID http://viaf.org/viaf/74665469/
Objekti kuros ir norāde
Aspazijas vēstule Rainim Rīgā, 1895. gada maijā : teksts un komentāri
Aspazija, 1865-1943
Rīga (Latvija)
Rainis, Jānis, 1865-1929
Jēzus Kristus
Bergs, Kristaps, 1843-1907
Alunāns, Ādolfs, 1848-1912
Bērziņš, Arturs, 1882-1962
Berga bazārs (Rīga, Latvija)
Deglavs, Augusts, 1862-1922
Lasmanis, Uldis, 1929-
Schis un tas : johku spehle 5 bildês ar dseedahschanu un danzoschanu
Ādolfs Alunāns latviešu teātrī
Rīga : kultūrvēsturisku romānu triloģija
Berga bazāra un laikmeta labirintos.
Latvijas Sargs : [sabiedriski politisks un literārs] dienas laikraksts.
Vaidelote : drama iz leišu pagātnes 5 cēlienos
Kopoti raksti : 6 sējumos