Upīts, Andrejs, 1877-1970

ALEPH IDLNC10-000004081
Objekta saitehttps://runa.lnb.lv/120197/
Urlhttp://lv.wikipedia.org/wiki/Andrejs_Up%C4%ABts
ISNI0000000110692301
PersonaUpīts, Andrejs, 1877-1970
Nodarbošanās / profesija Rakstnieks, latviešu || Dzejnieks, latviešu || Latviešu dramaturgs || Literatūrkritiķis || Tulkotājs || Redaktors || Literatūrzinātnieks || Pasniedzējs || Sabiedriskais darbinieks
Darbības joma Latviešu literatūra || Kritika
Vieta saistīta ar Skrīveru pagasts, Latvija Rīga, Latvija
Institūcija, saistīta ar Latvijas Valsts universitāte 1944 1951
Institūcija, saistīta ar Valodas un literatūras institūts (Latvijas PSR ZA) 1946 1951
Institūcija, saistīta ar Latvijas Padomju rakstnieku savienība 1944 1954
Arī: Upīts, A. (Andrejs), 1877-1970
Arī: Upīts, Andrējs, 1877-1970
Arī: Упит, Андрей, 1877-1970
Arī: Alfa, 1877-1970
Arī: Andrejs, 1877-1970
Arī: Cēsnieks, 1877-1970
Arī: Dadzis, 1877-1970
Arī: Iedirbju Fricis, 1877-1970
Arī: Oļģerts Kurmis, 1877-1970
Arī: Kurmis, Oļģerts, 1877-1970
Arī: Spricis Ķikuts, 1877-1970
Arī: Ķikuts, Spricis, 1877-1970
Arī: Miķelis Mateika, 1877-1970
Arī: Mateika, Miķelis, 1877-1970
Arī: Omega, 1877-1970
Arī: Orions, 1877-1970
Arī: Pepermentes Pēteris, 1877-1970
Arī: Pepermentes, Pēteris, 1877-1970
Arī: Purēns, 1877-1970
Arī: Remus, 1877-1970
Arī: Silenieks, A., 1877-1970
Arī: Vecais Aizkrauklietis, 1877-1970
Arī: Ipiķis, 1877-1970
Saite VIAF ID http://viaf.org/viaf/69056783/
Objekti kuros ir norāde
Raiņa vēstule Aspazijai Jūrmalā, ap 1894. gada 28. jūliju : teksts un komentāri
J.V.Gēte "Fausts" (1898) (Tulkojuši Aspazija un Rainis). Anotācija
Aspazija "Zeltīte" (1901). Anotācija
Aspazija "Dvēseles krēsla" (1904). Anotācija
Rainis, Jānis, 1865-1929
Jūrmala (Latvija)
Aspazija, 1865-1943
Nītaures pagasts (Amatas novads, Latvija)
Zolts, Pēteris, 1859-1916
Zaļenieki (Jelgavas novads, Latvija)
Māsas Zēfeldes
Stučka, Dora, 1870-1950
Priedīts, Boriss Brencis
Ezerlauka, Olga, dz. 1858
Pēterburgas Ārrīgas dziedāšanas biedrība
Sudermann, Hermann, 1857-1928
Polija
Upīts, Andrejs, 1877-1970
Hauptmann, Gerhart, 1862-1946
Gerharta Hauptmaņa Weentuļi zilweki : drama peezôs zehleenôs
Dienas Lapa.
Tauriņu kauja : komedija tschetros zehleenos
Mana dzīve un darbi : autobiografija un kopoti raksti
Plaisa mākoņos : kultūrvēsturisks romāns
Goethe, Johann Wolfgang von, 1749-1832
Zālīte, P. (Pēteris), 1864-1939
Panevēža (Lietuva)
Liepāja (Latvija)
Rīga (Latvija)
Eiropa
Mīlenbahs, Kārlis, 1853-1916
Dravnieks, Jēkabs, 1858-1927
Zeiferts, Teodors, 1865-1929
Poruks, Jānis, 1871-1911
Blaumanis, Rūdolfs, 1863-1908
Fausts : traģedija : 2.d.
Mājas Viesa Mēnešraksts : ilustrēts literārisks un zinātnisks laikraksts.
Uguns un nakts : sena dziesma - jaunas skaņas
Ave sol! : Esi sweizinata saule! : dseja
Ragana : dramatisks fragments
Saules meita : fantasija sechôs tehlojumôs
Zeltīte : drāma 2 cēlienos
Zaudētas tiesības : drama 5 cēlienos : laiks: tagadne
Neeaissneegts mehrķis : drama is tagadnes 4 zeeleenos
Latweechu jaunakás rakstneezibas westure : (1885-1910)
Jaunā strāva
Pauls, Raimonds, 1936-
Dwehseles krehsla : Aspasijas dsejas